Een uitvoering in handen van stielmannen

Voor de geslaagde uitvoering van deze complexe werf waren niet enkel de architecten van cruciaal belang, maar ook de projectleiders en de stielmannen.  

George Cuyvers, de tekenaar van architect Peeters, nam de werfcontrole op zich. Aan zijn tekentafel in de werfkeet bedacht hij de laatste bouwdetails, terwijl hij de werf coördineerde. Hij stond in nauw contact met de architecten en met ingenieur Lipski uit Brussel die de beton- en wapeningsplannen opmaakte. Een tweede stielman was Henry Van Werden, de projectleider van de aannemer. Als ex-mijnwerker had hij in de mijnen geleerd om zeer precies uit te meten en te werken. Hij leidde het team van bekisters en metsers en coördineerde de onderaannemers voor de specifieke afwerkingen. Ook de stad was zeer aanwezig op de werf, met hun projectleider Daniels.

Aannemer Gerard Houben toonde een grote fierheid over zijn vakmensen in zijn brief aan de burgemeester: “Opmerkelijk is wel dat op een werf, waar, alleen door mijn personeel, ruim 260.000 werkuren werden gepresteerd, waarvoor een personeelsverplaatsing over 55.000 km gebeurde, een niveauverschil van 32 m bestond, er geen enkel ernstig werkongeval plaats had. (…) Ik zie ze nog – de metselaar op de stellage, de bekister, de vloerder – ik herinner me de kritieke fazen, ik beleef weer met ze de trots van een geslaagde onderneming… Hun vakwerk is onze fierheid.”

Controle van proefkubussen, archief Houben
archief Houben
archief Houben
archief Houben
archief Houben