Visie van architect Isia Isgour

Het cultuurcentrum Hasselt is de laatste verwezenlijking van de befaamde modernistische architect Isia Isgour, gevestigd in Brussel. Via de Société Générale, hoofdaandeelhouder van de steenkoolmijn te Houthalen, kreeg de architect diverse opdrachten in de Limburgse mijnstreek. Hij bouwde er mijnwerkers-, bedienden-, ingenieurs- en directeurswoningen, tevens logementshuizen, kloosters, scholen en het casino in de cité Meulenberg. Zijn bekendste gebouw in Limburg is wellicht het zwembad van Genk met een gigantisch vrijdragend schaaldak. Over de rol van Isia Isgour in Limburg kan je meer lezen.

Isia Isgour ontwerpt het cultuurcentrum Hasselt, in samenspraak met Peeters en Vreven, als een sober en open modern gebouw, aan de rand van de binnenstad. Het gebouw wordt gekenmerkt door een grid van zwarte stalen kolommen waarop vloerplaten lijken te zweven. Met het doorzichtig karakter van de glazen gordijngevels streefde Isgour, geïnspireerd door de befaamde Duits-Amerikaanse architect Mies van der Rohe, naar een maximale verbinding tussen binnen en buiten. De grote foyer is royaal gedimensioneerd, wat zorgt voor een genereuze ruimtelijkheid en veel ‘leegte’ voor ontmoeting. Brede trappen en patio’s maken van de foyer een dynamisch en vloeiend geheel.  Enkele gesloten volumes uit metselwerk doorbreken de hoofdstructuur. Het gebouw verschaft onderdak aan twee theaterzalen, twee foyers, een feestzaal, vergaderlokalen, kleedkamers voor musici en acteurs, lokalen bestemd voor de jeugd en administratieve ruimten. In de beschrijvende nota van het gebouw beschrijven de architecten meer in detail hun visie.

Amper drie weken na de eerste steenlegging overlijdt Isia Isgour plots. Zijn collega’s Vreven en Peeters zorgen in een nauwe samenwerking met de aannemer en de burgemeester voor de verdere uitvoering van zijn architecturale visie.

Isia Isgour, archief CCHA